Vladimír Ferko - Kniha o Slovensku

Kniha o Slovensku je sprievodcom po známych i menej známych, i celkom neznámych miestach našej vlasti. Zavedie nás do…

Cena: 10

Historické

Kultúra Mayov

Victor W. Von Hagen

Všestranný pohľad na život, kultúru a zvyky jednej z najvyspelejších predkolumbovských civilizácií Nového sveta -…

Cena: 6 €

Náučná literatúra / Historické

Kňažná de Cléves

Madame de La Fayette

Román je románom lásky - na historickom pozadí sleduje v ňom autorka vnútorný boj ženy, jej zmietanie sa medzi…

Cena: 2 €

Román / Historické / Historický román

Modesta Mignonová

Honoré de Balzac

Román francúzskeho autora. Modesta je mladou ženou urodzeného pôvodu, bývala voľakedy aj bohatá, ale otec, bankár…

Cena: 2 €

Román / Svetová beletria / Historické

Červené štíty

Jarosław Iwaszkiewicz

Historický román odohrávajúci sa v stredovekom Poľsku a stredovekej Európe v 12. storočí. Život v tomto období autor…

Cena: 2 €

Román / Historické

Hajdúchovo dobrodružstvo

Tibor Fehér

Dobrodružný historický román. Autor v knihe ukazuje dva protikladné svety - kresťanský a turecký. Napínavý dej sa…

Cena: 2 €

Historické / Román

Záhrada víl

Zsigmond Móricz

Osobitné miesto zaujíma v Móriczovom diele historický román zo 17. storočia so zrejmým aktualizačným zámerom.

Cena: 2 €

Historické / Román

Tajpan

James Clavell

Román, v ktorom autor obracia pozornosť na starobylú kultúru Ďalekého východu - kultúru čínsku. Na pozadí dramtického…

Cena: 5 €

Historické / Román

Klobučníkov hrad

Archibald Joseph Cronin

Veľká románová kompozícia o živote a úpadku brodieovskej rodiny, dej sa odohráva v Škótsku v druhej polovici 19.…

Cena: 2.5 €

Historické / Román

Angelika, markíza anjelov - Golon Anne a Serge

Historicko-dobrodružný román prináša osudy krásnej Angeliky. Anjel či diabol? Záhadná a krásna Angelika nastoľuje večný…

Historické

Uteč rýchlo a ďaleko - Vargas Fred

Fred Vargas je autorkou vyše desiatky kníh.Vo Francúzsku sa považuje za významnú predstaviteľku detektívnej literatúry.…

Historické

Smrt tyrana - Ejdelman Natan

Záhadou a tajemstvím je obestřena smrt "šíleného cára" Pavla I., pravnuka Petra Velikého a nenáviděného syna Kateřiny…

Historické

Slávni zbojnicki kapitáni (bez obalu) - Martin Ján

Autor predstavuje život a ""dielo"" romantických jednotlivcov-zbojníkov dávnych čias. Desať portrétov slávnych…

Historické

Záchrana v pravý čas - Nicholsová Mary

Lady Charlotte je vdova s dvoma malými dcérami, ktorá žije v sídle svojho svokra. Keď lord Hobart zomrie, ostva bez…

Historické

Král obléká halenu - Kratochvíl Miloš V.

Historický román o životě a tragické vládě Václava IV. Autor zde na pozadí evropských a českých dějin líčí jeho osud od…

Historické